UX-design – hur du designar utifrån användaren

Att jobba med UX-design. Nästintill alla använder webben på något sätt idag. Kanske är det för att konsumera serier, hålla koll på väderleken eller scrolla i sociala medier. Oavsett så riktar sig webben åt en väldigt bred målgrupp. Det är lätt att tänka att alla använder webben på samma sätt som du och jag gör, men så är det inte! Det finns många variationer där ute och det är därför det är så viktigt att designa för mångfald!

 

Användarcentrerad vadå?

Idag talar man om ”Användarcentrerad design” vilket också nämns som User Experience Design (UX design). Användarcentrerad design används för att beskriva sättet som man arbetar med design, vilket utgår från användarens behov, förmågor och begränsningar. Inom UX-design är kundupplevelsen i fokus. Listan över användningsområden kan göras lång och UX-design kan etableras på flera ställen; upplevelser för webb, appar, AI, e-tjänster, betalsystem etc. Gemensamt för dessa områden syftar UX-design till att förena företagets affärsmål med kundnytta genom att man designar lösningar som matchar människors behov, drivkrafter och beteenden.

 

Olika förhållanden påverkar din design

Det finns mer där till än att tänka på att webbplatsen ska fungera med en skärmuppläsare för att bli användarvänlig för alla. Har du som designer tänkt på klickytans storlek? Är den tillgänglig för användare med darriga händer eller dåliga pekdon? Hur är det med kontrasterna? Är appen eller webbplatsen tänkt att användas utomhus? Isåfall, hur skulle det fungera på en solig dag? Om användaren sitter på en dålig dator med dålig färgåtergivning, har designen tillräckligt stora kontraster för att användaren ska kunna urskilja innehållet? Har du tänkt på hur tillgängligheten minskar när du använder en webbplats med en mörk layout i ett mörkt rum? Det är mycket som kan spela in för att designen snabbt minskar i tillgänglighet.

Recept på framgångsrik UX

Som du kanske märker finns det mycket att tänka på när man designar för användarupplevelsen, men vart börjar man? Det viktigaste är att definiera kundens mål. Vad ska uppnås? För god UX-design kan man behöva involvera visuell design, interaktionsdesign, användbarhet, ergonomi eller informationsarkitektur, men i regel handlar UX om vad användaren upplever och känner, snarare än vad den ser.

Designers kan göra mycket för att metodiskt kunna få in flera perspektiv än våra egna när vi designar. Det finns flera metoder än  att hålla sig till de riktlinjer som finns för tillgänglighet, nedan presenteras några metoder:

  • Genomför en användaranalys på din målgrupp – vilka behov och förväntningar finns när de besöker din webbplats?
  • Genomför användartester för att se hur användaren interagerar med sidan. Vad fungerar och vad fungerar inte?
  • Gör en visuell kartläggning av alla steg dina användare tar, hur de använder och tar sig fram på webbsidan – från första besöket till utcheckning.

 

Fördelar med god UX-design

Idag är det inte tillräckligt att webbsidor endast fungerar. En bra användarupplevelse är minst lika viktigt för att få användaren till att vilja stanna kvar på din webbplats och återvända till den. Genom att utgå från användarens behov och förväntningar kan man säkerställa upplevelsen. God UX-design är en grund för att tillfredsställa användarens behov och ge en positiv användarupplevelse vilket i sin tur skapar både nöjda och lojala användare. När vi designar för mångfald ger vi en bättre webbplats för alla. Tillsammans kan vi göra webben inkluderande och tillgänglig för alla!

UX-design, blogg

Text: Cornelia Bomsjö

Dela inlägget

FacebookLinkedInMessengerEmailMessage