Design

En av våra största hjärtefrågor. Hur utformas budskapet, vilken känsla ska materialet ha och hur sätter vi en särprägel på vårt material? Animationer och film som formulerar och förmedlar. En företagspresentation (eller kanske en film?) som gör avtryck och återspeglar företagets personlighet. Vi skapar upplevelsen som gör att ni kan sticka ut på marknaden. Designen skapar oändliga möjligheter och är en förutsättning för att nå ut med sitt budskap. 

– Identitet
– Upplevelse
– Grafisk form
– Tonalitet
– UX-design