brand

design

web

Med en uttalad vision om att bli Europas ledande plåtbearbetare insåg GLS Industries tidigt att ett aktivt hållbarhetsarbete skulle spela en viktig roll när man skapar konkurrenskraft på marknaden.

Genom satsningen GLS Green Vision vill man skapa engagemang och etablera ett nytt tänk genom hela koncernen. Med mål på både lång och kort sikt jobbar GLS för en större kunskap och förståelse internt för hållbarhetsfrågor samt ökad möjlighet till ständig förbättring och utveckling. Arbetet handlar om allt från stora investeringar som påverkar hela verksamheten och sin egen plats i värdekedjan ända till detaljnivå där man vill att varje medarbetare ska göra medvetna val.

Konceptet GLS Green Vision beskriver hur GLS jobbar aktivt med att minska sin miljöpåverkan. Den tillhörande taglinen See / Think / Act tydliggör hur man på GLS ska tänka grönt i varje steg från identifikation, till prioritering för att sedan omsätta i handling. Genom att bygga kommunikation kring sitt hållbarhetsarbete skapas en större förståelse för de gemensamma målen, dels internt men också externt mot kunder och leverantörer.