Tonalitet — så hittar du rätt röst för ditt företag

Precis som människor har företag en unik röst och personlighet och sättet och vad vi väljer att kommunicera framhäver ofta våra egna värderingar och skickar både medvetna och omedvetna budskap till mottagarna. Därför är tonalitet nyckeln till att skapa starka varumärken, engagera målgrupper och bygga en lojal kundbas. Men hur hittar man egentligen den perfekta tonen för sitt företag? Vi kommer att dela med oss av tre konkreta tips som hjälper er att bygga en stark företagsidentitet som talar direkt till er målgrupp.

Hur hittar man rätt tonalitet för sitt företag? Här är tre tips:

● Förstå din målgrupp: Vem är det som vårt företag kommunicerar med, och vilka värderingar har de? Anpassa tonaliteten efter målgruppen genom att tänka på ordval, stil och tonfall. Det som fungerar för en målgrupp kanske inte fungerar för en annan. Var dock försiktig så att du inte använder slang eller uttryck på ett sätt som uppfattas som opassande eller löjligt.

● Identifiera grundvärderingarna: Vad är vårt företags långsiktiga mål och värderingar? Vill vi till exempel utstråla miljömedvetenhet, eller har vi ett stort kundfokus? Genom att förstå företagets grundvärderingar kan vi undvika att kommunicera saker som inte överensstämmer med våra värderingar.

● Skapa en tonalitetsguide: En tonalitetsguide kan variera i innehåll och ska i praktiken användas som en påminnelse om vilken tonalitet vi har kommit fram till. Detta för att säkerställa att all kommunikation är enhetlig och konsekvent. Guiden kan till exempel innehålla en beskrivning av hur vi vill uppfattas av våra nuvarande och potentiella kunder. En lista på begrepp och ord som bör användas (eller undvikas) i den generella kommunikationen bör också ingå. Det kan även vara bra att beskriva företagets språkstil. Är det ok att använda slang? Och hur är det med emojis? Eftersom målgruppen och grundvärderingarna/värdeorden är en viktig del i att hitta rätt tonalitet kan det även vara bra att dessa beskrivs i guiden för att påminna om vad och med vem vi vill kommunicera.

Sammanfattningsvis, genom att förstå företagets målgrupp, identifiera grundvärderingar och skapa en tonalitetsguide kan man säkerställa en tydlig tonalitet och en enhetlig och konsekvent kommunikation. Detta kan i sig resultera i en stärkt företagsidentitet och förbättrad kundupplevelse då det bygger förtroende och igenkänning hos kunden.

Låter det krångligt? Kontakta oss så hjälper vi er gärna!

Dela inlägget

FacebookLinkedInMessengerEmailMessage