Stärk ditt arbetsgivarvarumärke
–
 5 snabba tips

Inspirerande ledare som ser potentialen hos sina medarbetare är såklart alltid nyckeln till ett bra arbetsgivarvarumärke. Företagskultur, motivation och image, mycket ska klaffa för att attrahera de bästa. Men hur gärna man än vill så byggs inte ett starkt arbetsgivarvarumärke över en natt. Vi har samlat ihop 5 frågeställningar som är vägledande i hur vi tänker i arbetet med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke med motiverade och engagerade medarbetare. För som vi alla vet, tar du hand om dina medarbetare så tar de hand om företaget.

1. Sök personer inte tjänster

Självklart är rätt kompetens A och O. Men lika viktigt är det att bygga en organisation med rätt typ av personer. Tänk om den som är sämst lämpad för att jobba som säljare hos er är den som är säljare idag. Missa inte oväntad potential hos personer med rätt inställning och driv!

2. Det större syftet med verksamheten

Vad är er värdegrund? Betona hur man vill förändra eller på något sätt prägla branschen, det gemensamma ”högre” målet. Hur får man med nya medarbetare på tåget? Både befintliga och nya medarbetare behöver ha full koll på värdegrunderna. Hur ser introduktionen ut, finns det någon samlad dokumentation/onboarding? Gör iordning ett startkit för nyanställda som inkluderar något mer än bara det nödvändigaste för att kunna sköta sina arbetsuppgifter.

3. PR – använd det rätt!

Se till att vara synliga i branschen – ta ställning! Att jobba med PR är ett långsiktigt arbete som kräver en strategi att följa över tid. Se till att bygga upp relation med viktiga personer i samhällsdebatten och branschpress. Sätt en plan för hur ofta ni ska skapa intressant material som är anpassat för att få uppmärksamhet i press och hur det ska utformas. Jobbar man på rätt sätt med digital PR kan det vara det absolut mest kostnadseffektiva sättet att nå ut med sitt varumärke, och på så sätt locka rätt arbetskraft!

4. Undersök och positionera! 

Vad är huvudargumentet för att jobba hos er? Vad gör er unika? Har det gjorts någon medarbetarundersökning? De flesta arbetsplatser utför regelbundna medarbetarundersökningar, glöm inte att utvärdera resultatet även för att hitta styrkor att använda i arbete med arbetsgivarvarumärket. Kanske tycker majoriteten av medarbetarna att den personliga utvecklingen premieras på ett bra sätt, lyft då detta i en ambassadörsserie som lyfter success stories om de anställda. Det skapar intern stolthet, definitivt något som attraherar potentiella nya medarbetare!

5. Uppmuntra enskilda utvecklingsplaner

Kickoff och teambuilding är precis lika viktigt som alltid, med eftertanke och uppföljning kan teambuildingen bidra till mer än bara en avgränsad aktivitet. Knyt ihop er kickoff med företagets värdegrund och gör det ännu mer greppbart för de anställda. Var har ni för övergripande mål? Går de att omsätta i en teambuilding-aktivitet för att alla ska förstå sin egen viktiga roll för att nå målet? Fundera på om ni kan utforma en egen ”metod” för den personliga utvecklingen hos medarbetarna med syfte att varje medarbetare ska bli sitt allra mest motiverade jag.

Kanske gör ni redan mycket av ovan punkter, eller har ni kanske en stor (och spännande) utmaning framför er. Arbetsgivarvarumärket blir aldrig färdigt, det kräver kontinuitet, men med en bra strategi och lite kreativitet kan det vara företagets mest lyckosamma satsning! Behöver ni hjälp? Hör av er så berättar vi mer om hur vi jobbar med att stärka företags arbetsgivarvarumärke!

Text: Lisa Melin, Creative Director

lisa@creativeworks.se

Dela inlägget

FacebookLinkedInMessengerEmailMessage