Motion Design – skapa liv till ditt varumärke

Idag ser vi motion design överallt även om vi inte alltid reflekterar över det. Innan jag började studera och lära mig om motion design gjorde jag inte heller det. Vi ser det i alltifrån TV reklam, sociala medier, hemsidor och mobilapplikationer. Det har blivit en viktig del för att kunna fånga uppmärksamhet och intresse av publiken.

Men vad är motion design? Motion design är en form av visuell kommunikation som använder grafik, animation och rörelse för att förmedla ett budskap eller skapa en upplevelse. Det är en kraftfull metod som kombinerar teknik, storytelling och konstnärlighet för att fånga tittarnas uppmärksamhet och för att engagera och kommunicera med publiken.

Animation är hjärtat i motion design. Det innefattar skapandet av rörelse och liv i grafiska element genom olika tekniker, med dem kan motion designers skapa allt från enkla övergångar till komplexa och realistiska animationer.

Den grafiska designen spelar en avgörande roll i motion design. Det gäller att skapa estetiskt tilltalande visuella element såsom typografi, ikoner, former och färger för att förstärka varumärkesidentiteten eller få fram olika känslor och budskap.

För att förstärka känslan ännu mer i en motion designprodukt kan man använda sig av ljud och musik. Med hjälp av lämplig musik kan man skapa en mer minnesvärd upplevelse för tittarna.

Motion design är väldigt mångsidigt och kan användas till alla plattformar och syften, till exempel i innehåll i sociala medier, annonsmaterial eller din logotyp för att kunna stå ut ifrån dina konkurrenter. Det hjälper dig att visa ditt innehåll på ett kreativt och unikt sätt samt möjliggöra längre engagemang och höja igenkänningsfaktorn till ditt företag. Därför är det ett självklart val att använda sig av motion design när du gör grafiska illustrationer till ditt företag. Oavsett om det är en kort eller längre motion designprodukt, så ökar intresset och även processen för tittarna att förstå informationen och förknippa den kreativa personligheten med ditt varumärke.

Motion design är en ständigt utvecklande konstform som skapar visuellt imponerade och meningsfulla upplevelser. Oavsett om det används för att marknadsföra ett varumärke eller berätta en historia, har motion design kraften att inspirera, informera och underhålla tittarna på nya och spännande sätt.

Jag tänker själv på hur mycket det rörliga kan göra för känslan och intresset. Hur snabbt man kan skrolla förbi en stillbild på till exempel sociala medier, men så fort man får upp något rörligt så blir det plötsligt mycket mer intressant och man väljer att stanna upp och fortsätta titta. Så få dina kunder att känna likadant genom att ta steget och låt motion design ge liv till ditt varumärke!

Text: Wilma Hjortås

Dela inlägget

FacebookLinkedInMessengerEmailMessage