brand

design

webb

studio

Gnosjö Laserstans har lång erfarenhet av plåtprodukter och levererar allt från bockad tunnplåt till avancerad plåtbearbetning. I takt med att de varit inne i en expansiv fas med företagsförvärv och ökad personalstyrka, såg de ett behov av att samla företagsgruppen under ett gemensamt varumärke; GLS Industries. Den gemensamma satsningen har lyft bolagen som en enad koncern där framförallt den interna förankringen spelat en viktig roll, men även att tydliggöra det gemensamma breddade erbjudandet. Ett kommunikationskoncept arbetades fram med fokus på att tillsammans nå högre. För att lyfta fram de kommunikativa ledorden bredd, kompetens och kapacitet använde vi oss av en humanistisk, ibland lätt humoristisk, bevisföring i form av exempel och påståenden som belyser våra fördelar. Payoffen är en ständig drivkraft att nå högre.

GLS efterbearbetning kundcase
GLS ambassador content